Com-pasión (en memoria a Goya)- Mercedes Ridocci - Alfa institut


Composición escénica creada e interpretada por Mercedes Ridocci
Espacio escénico: Monumento a Goya (del escultor Joaquín Vaquero Turcios).